Kristin Strøm

 

HB Mørk materie rogn red sv hv - 300 dpi > 2MB

 

Personlige historier danner grunnlaget for arbeidene, og i fotografiene gjenskapes de i sine naturlige omgivelser. Tematisk kretser de rundt behovet for tilhørighet, individualitet, annerledeshet, mental stabilitet og beslektede ideologier – i møte med større sosiale sammenhenger.