Kristin Strøm

Rotfeste I
Digitalt stofftrykk med broderi
Uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo, 2016 med Master i medium- og materialbasert kunst. Jeg arbeider med tekstile elementer i fotografi, og ulike tekstile uttrykk med bakgrunn i tradisjonelle teknikker som broderi, strikk og plantefarging.
Grunnlaget for arbeidene kretser tematisk rundt behovet for tilhørighet, individualitet, annerledeshet, mental helse/uhelse og annet iboende og gjenkjennbart menneskelig.