Kristin Strøm

 

Rotfeste I

 

Uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo, 2016 med Master i medium- og materialbasert kunst. Jeg arbeider med tekstile elementer i fotografi, og ulike tekstile uttrykk med bakgrunn i tradisjonelle teknikker som broderi, strikk og plantefarging.
Grunnlaget for arbeidene kretser tematisk rundt behovet for tilhørighet, individualitet, annerledeshet, mental stabilitet og beslektede ideologier. Den generelle omtanken rundt temaene er forankret i samfunnet som helhet. Det foreligger en prosess forut for hvert tema jeg arbeider med, og innhenting av researchmaterialer er viktig.