Mørk materie I-VI

 

Fotografi – serie (projeksjon)

Fløyel, stålramme

35 x 50 cm

(2016)

 

HB Mørk materie rogn red sv hv - 300 dpi > 2MB

 

HB Mørk materie v berg red sv hv - 300 dpi > 2MB

 

HB Mørk materie bak låven red sv hv - 300 dpi > 2MB

 

HB Mørk materie Slåttebråtan red sv hv - 300 dpi > 2MB

 

HB Mørk materie Slåttebråtan hus red sv hv - 300 dpi > 2MB

 

HB Mørk materie Slåttebråtan låve red sv hv - 300 dpi > 2MB

 

Illusjonen av et sort hull i naturen symboliserer følelsen av ”å miste seg selv» eller «å falle inn i mørket”. En graviterende følelse der ikke noe lys kommer gjennom, er knyttet til vitenskapen rundt teoriene om sorte hull. Der foreslår Stephen Hawkings tap av informasjon, mens Einsteins teori foreslår bevaring av informasjon i et sort hull. Begrepet ”mørk materie” kan forstås som det materielle innholdet i universet som ikke kan observeres – og i hovedsak holder alt sammen.
Visuelt viser det sorte hullet til en følelse eller sinnstilstand de fleste vil oppleve i livet, eller på andre måter i det minste vil være i stand til å gjenkjenne. Det kan også romme betydningen av sorg eller savn etter noen eller noe man har mistet.
En FHI-rapport av 2014 (Nasjonalt folkehelseinstitutt) omhandler psykisk helse hos barn og ungdom. Den viser økende tendens i perioden 1998 – 2012 til at unge mennesker sliter med angst og depresjoner. Senter for samfunnsforskning skriver tilsvarende i sin rapport, ”Hvorfor blir det flere unge uføre?”, at det var betydelige økninger på 2000-tallet med bakgrunn i depresjons- og angsttilstander. Rapporten viser også relativt sterk økning av alvorlige diagnoser med adferds og personlighetsforstyrrelser.
Mørk materie I  – projisert i Master-ustillingen The Silent After 2016, Kunsthøgskolen i Oslo:

mork-materie-i-utstilling