Mørk materie I-VI

 

Fotografi – serie (projeksjon)

Fløyel, stålramme

35 x 50 cm

(2016)

 

HB Mørk materie rogn red sv hv - 300 dpi > 2MB

 

HB Mørk materie v berg red sv hv - 300 dpi > 2MB

 

HB Mørk materie bak låven red sv hv - 300 dpi > 2MB

 

HB Mørk materie Slåttebråtan red sv hv - 300 dpi > 2MB

 

HB Mørk materie Slåttebråtan hus red sv hv - 300 dpi > 2MB

 

HB Mørk materie Slåttebråtan låve red sv hv - 300 dpi > 2MB

 

Illusjonen av et sort hull i naturen symboliserer følelsen av ”å miste seg selv» eller «å falle inn i mørket”. En graviterende følelse der ikke noe lys kommer gjennom, er knyttet til vitenskapen rundt teoriene om sorte hull. Stephen Hawking foreslo et tap av informasjon i massen ved en stjernes kollaps til et sort hull, mens Einsteins teori besto i bevaring av informasjon. Begrepet ”mørk materie” kan forstås som det materielle innholdet i universet som ikke synlig kan observeres – og i hovedsak holder alt sammen.
Visuelt viser det sorte hullet til en følelse eller sinnstilstand de fleste vil oppleve i livet, eller på andre måter i det minste vil være i stand til å gjenkjenne. Det kan også romme betydningen av sorg eller savn etter noen eller noe man har mistet.
En FHI-rapport av 2014 (Nasjonalt folkehelseinstitutt) omhandler psykisk helse hos barn og ungdom. Den viser økende tendens i perioden 1998 – 2012 til at unge mennesker sliter med angst og depresjoner. Senter for samfunnsforskning skriver tilsvarende i sin rapport, ”Hvorfor blir det flere unge uføre?”, at det var betydelige økninger på 2000-tallet med bakgrunn i depresjons- og angsttilstander. Rapporten viser også relativt sterk økning av alvorlige diagnoser med adferds og personlighetsforstyrrelser.
Mørk materie I  – projisert i Master-ustillingen The Silent After 2016, Kunsthøgskolen i Oslo:

mork-materie-i-utstilling