Min arv

 

Video

2:30 min

Arvet møbel / eik og furu

200 x 170 x 60 cm

(2015/2016)

 

My inheritance

Stillbilde fra video

 

Lenke til video: https://vimeo.com/193356420

 

Videoen dokumenterer handlingen i å brenne et arvet møbel. Hovedinnholdet i dette arbeidet handler om å bringe familietradisjoner videre i generasjoner framover, og en personlig historie om å ikke kunne videreføre slike tradisjoner og eiendeler. Ansvaret ligger dermed i å avvikle i stedet for å opprettholde. Tradisjonelt består en familiegård av generasjoner med kunnskap og en sterk følelse av tilhørighet til stedet, gården og familien. Rollen en generasjon innehar er rettet mot å ta vare på og øke standarden og verdien av gården før den overdras til neste generasjon. Den norske Odelsloven regulerer og beskytter familiens rettigheter til å arve eller selge en gård på det åpne markedet. Statistikk tilsier at vilkårene for å drive en gård vellykket kan være økonomisk prøvende siden omtrent syv gårder i gjennomsnitt har blitt lagt ned hver dag de siste 55-60 årene.
Handlingen å brenne et arvestykke kan sees som et selvportrett, men i en videre forstand kan dette også symbolisere et rituale eller en seremoniell handling som representerer noe i dagens situasjon. En situasjon der mange mennesker – enten de flykter fra krig eller migrerer for arbeid – forlater sine hjem, land, arv og tradisjoner for å bygge nye liv.

 

Fra MA-utstillingen The Silent After 2016, Kunsthøgskolen i Oslo:

img_8098-red

 

img_8125-ref