Min arv (2015/2016)

 

Video

2:30 min

Arvet møbel/eik og furu

200 x 170 x 60 cm

 

My inheritance

Stillbilde fra video

 

Lenke til video: https://vimeo.com/193356420

 

Videoen dokumenterer handlingen å brenne et arvet møbel. Hovedinnholdet i dette arbeidet handler om å bringe familietradisjoner videre i generasjoner framover, og en personlig historie om ikke å ha en neste generasjon å videreføre tradisjoner og eiendeler til. Ansvaret i dette tilfellet vil være å avvikle i stedet for å opprettholde. Tradisjonelt består en familiegård av generasjoner med kunnskap og en sterk følelse av tilhørighet til et sted, gård og familie. Rollen en generasjon innehar er rettet mot å ta vare på og øke standarden og verdien av gården før den overdras til neste generasjon. Foruten personlige fakta og konsekvenser knyttet til dette arbeidet regulerer og beskytter den norske Odelsloven familiens rettigheter til å arve eller selge en gård på det åpne markedet. Statistikk tilsier at vilkårene for å drive en gård vellykket kan være økonomisk prøvende fordi omtrent syv gårder har blitt lagt ned hver dag de siste 55-60 årene.
Handlingen å brenne et arvestykke kan sees som et selvportrett, men i en videre forstand kan dette symbolet være et rituale eller en seremoniell handling som representerer dagens situasjon. En situasjon der mange mennesker – enten de flykter fra krig eller migrerer for arbeid – forlater sine hjem, land, arv og tradisjoner for å bygge nye liv.

 

Fra MA-utstillingen The Silent After 2016, Kunsthøgskolen i Oslo:

img_8098-red

 

img_8125-ref