Gjennom I, II, III

 

Fotografi

Innfarget silke

70 x 100 cm

(2014)

 

Gjennom I

 

Gjennom II

 

Gjennom III

 

Undersøkelser rundt behovet for å tilhøre danner bakgrunnen for fotografiene der et element er et silketekstil farget grønt. For å understreke mekanismene i menneskets behov for å tilhøre noe større enn seg selv, er undersøkelsene gjort med fokus på religiøse grupper, sekter og andre sterke konstellasjoner som Hells Angels. Silketekstilet er iscenesatt i miljøer jeg knytter til Jehovas vitner. En årsak til å farge silken i denne grønnfargen, stammer fra informasjon funnet på at Jehovas vitner bruker fargen grønn på interiøret i sine møtehaller (Rikets saler).
Foran den lukkede døren og det inngjerdede rommet som vises i Gjennom I og II, er det å tilhøre sett fra en utvendig posisjon. Aktiviteter eller tilkoblinger for å bli akseptert i en gruppe holdes innenfor. I Gjennom III er det lette laget av silke nesten transparent, noe som symboliserer at det mulig å se gjennom mekanismer i f.eks. en sekt fra utsiden. Det menneskelige behovet for tilhørighet er representert ved iscenesettelser i naturen.