Gjennom I, II, III (2014)

 

Fotografi

Innfarget silke

70 x 100 cm

 

Gjennom I

 

Gjennom II

 

Gjennom III

 

Undersøkelser rundt behovet for å tilhøre er bakgrunnen for fotografiene med element av et silketekstil farget grønt. For å understreke mekanismene i menneskets behov for å tilhøre noe større enn seg selv, er undersøkelsene gjort med fokus på religiøse grupper, sekter og andre sterke konstellasjoner som Hells Angels. Silketekstilet er iscenesatt i miljøer knyttet til Jehovas vitner. En årsak til å farge silken i denne grønnfargen, stammer fra fakta funnet på Jehovas Vitners bruk av fargen grønn på interiøret i sine møtehaller (Rikets saler).
Den lukkede døren og rommet som vises i Gjennom I og II, er sett fra en utvendig posisjon. Aktiviteten eller tilkoblingen for å bli akseptert i en gruppe holdes inne. I Gjennom III er det lette laget av silke nesten transparent, noe som gjør det mulig å se gjennom mekanismene i sekten fra utsiden. Det menneskelige behovet for tilhørighet er representert ved iscenesettelsen i selve naturen.